Covid -19

På grund av rådande pandemi ligger körens verksamhet nere tills vidare.

Vi återkommer när tiderna förändrats till det bättre